Siwer controleert gasopslag

Door de overdracht van farmaceutische kennis maken we klanten zelfstandiger in de praktijk

Siwer, apotheker front office

Siwer zorgt voor de veiligheid van medische gassen

Bij Brocacef Groep werken apothekers in verschillende rollen. Dat kan als openbaar apotheker in een publieke apotheek bij BENU, maar ook achter de schermen. Bijvoorbeeld als apotheker voor zorginstellingen of zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Siwer Nuri vervult deze rol als apotheker dienstverlening bij Brocacef (Ziekenhuisfarmacie) en is het eerste aanspreekpunt voor zowel farmaceutische als praktische of beleidsmatige vraagstukken. Tegelijkertijd onderhoudt hij relaties met zijn klanten.

Tijdens de studie farmacie aan Universiteit Utrecht had ik al een bijbaan in de apotheek, vertelt Siwer. Hij vond het belangrijk om naast zijn studie praktijkervaring op te doen. Het viel Siwer al snel op dat in de apotheek geen dag hetzelfde is voor de apotheker. Door ervaring in zowel de openbare- als poliklinische apotheek op te doen groeide zijn enthousiasme en passie voor het vak van de apotheker.

Inhoudelijke kennis benutten

Siwer: "Na afronding van mijn studie farmacie ben ik mij verder gaan specialiseren tot openbaar apotheker. Tijdens deze vervolgopleiding heb ik met veel plezier in een BENU apotheek gewerkt. Vooral het directe contact met patiënten vond ik waardevol. Naast de specialisatie, heb ik binnen de Brocacef meegedaan aan het zogeheten ‘Young Talent’ programma. Dit is een programma gericht op het ontwikkelen van de competenties leiderschap, ondernemerschap en samenwerking. Na het afronden van mijn specialisatie en het ‘Young Talent’ programma was ik toe aan een nieuwe uitdaging."

"Via contacten die ik had opgedaan tijdens het ‘Young Talent’ programma werd ik gewezen op openstaande vacatures binnen Brocacef. Op een gegeven moment las ik een vacature voor de functie apotheker dienstverlening die direct mijn aandacht trok. Het functieprofiel was op mijn lijf geschreven, met name door de combinatie van vakinhoudelijke kennis, communicatie en relatiebeheer skills. Vooral communicatie is een van mijn sterkste eigenschappen."
De afwisseling en het contact met verschillende mensen in diverse beroepsgroepen maakt mijn werk leuk
"Samen met klantconsulenten en een team van backoffice apothekers en assistentes beantwoorden wij vragen van zorginstellingen en zelfstandige behandelklinieken’, zegt Siwer. ‘Wij hebben contact met allerlei mensen, zoals managers, artsen, verpleegkundigen en assistenten. De afwisseling en het contact met verschillende mensen in diverse beroepsgroepen maakt mijn werk interessant. Daarnaast zijn de gespreksonderwerpen heel gevarieerd: van beleidskeuzes tot praktische en inhoudelijke zaken, maar ook gesprekken over de bedrijfsvoering."

"Door de diversiteit in het vakgebied en ook de verdieping door innovatie en nieuwe methoden word ik dagelijks uitgedaagd. Bovendien veranderen ook farmaceutische richtlijnen continu. Ik houd ervan om dingen uit te zoeken en toe te passen in de praktijk en om die kennis vervolgens met anderen te delen. Daarom geef ik regelmatig scholing aan psychiaters en verpleegkundige specialisten psychiatrie in opleiding."

Farmaceutische kennis overdragen

"Brocacef biedt diverse cursussen over farmaceutische onderwerpen. Dat kan variëren van kennisoverdracht over werking van medicijnen en bijwerkingen tot inzicht in hoe stoffen en processen in het menselijk lichaam werken. Regelmatig krijgen we ook specifieke vragen van zorginstellingen en ZBC’s. We zijn blij dat we dit mogen doen. Door overdracht van farmaceutische kennis maken we klanten zelfstandiger in de praktijk."

"Wij werken onder andere samen met de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ouderenzorg instellingen. Elk type instelling heeft patiënten met totaal andere behoeften. Dat is ook logisch, want ze gebruiken andere medicijnen en daardoor zijn de indicaties, interacties, contra-indicaties en de problemen heel verschillend. Hierdoor kan ik mijn kennis en expertise steeds verder ontwikkelen. Ik ben jong en wil zoveel mogelijk leren en weten, mijn werk helpt mij hierbij."
Een apotheker speelt binnen ZBC’s ook een essentiële rol bij het uitvoeren van audits
"Brocacef fungeert ook als toezichthoudende apotheek voor verschillende ZBC's. Deze klinieken hebben veelal geen eigen apotheker in dienst, maar hebben een toezichthoudende apotheker voor de geneesmiddelen die zij in beheer hebben. Wij leveren daarom niet alleen de medicijnen aan ZBC’s, maar vervullen ook de toezichthoudende taken. Een apotheker speelt binnen ZBC’s ook een essentiële rol bij onder andere de audits (systematische periodieke controle). Hierbij controleert een apotheker of medicatie gerelateerde processen en protocollen juist zijn opgesteld en correct worden nageleefd."

Medische gassen

"Binnen ZBC’s wordt ook vaak gewerkt met medische gassen. Medische gassen worden gebruikt bij ingrepen of na een ingreep bij het herstel. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld zuurstof voor beademing. Installaties en opslag van gassen moeten dan ook periodiek gecontroleerd worden door de toezichthoudende apotheker. Dit vereist specifieke expertise die Brocacef nog niet in huis had. Om die reden ben ik een opleiding gaan volgen om dit te leren. Nu ik zelf medische gassen kan auditen, kom ik erachter dat dit een interessant vakgebied is waar steeds meer vraag naar is."

"Het voordeel van een landelijk team van apothekers is dat we over enorm veel kennis beschikken, doordat wij farmaceutische ontwikkelingen en onderzoeken met elkaar bespreken. Samen kijken we hoe we nieuwe processen, producten en inzichten kunnen toepassen. Zo ontstaat een gezamenlijke, uniforme werkwijze en visie. Door te evalueren en ons aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en veranderende vragen van klanten, verbeteren we continu onze dienstverlening."

Brocacef (Ziekenhuisfarmacie) levert medicijnen en ondersteuning in de farmaceutische zorg, aan rond de 30 zorginstellingen met meer dan 20.000 cliënten met een team van 30 apothekers.

Andere 'Wij zorgen voor' artikelen

Marlies voor haar servicedesk
Marlies, QA manager en apotheker

Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van preventieve oplossingen, zoals de prostaatcheck

Lees meer
Koen Gudde in DC Ede van Brocacef Healthcare Logistics (BHL)
Koen, programmamanager

Het is mijn doel om toekomstbestendige oplossingen te realiseren

Lees meer
Information security manager Mohamed
Mohamed, information security manager

Het belangrijkste is het vertrouwen dat gegevens correct, beschikbaar en veilig opgeslagen zijn

Lees meer